Perbankan
Infomasi / Perbankan

Setiap usaha yang dilakukan di 128Casino adalah untuk memastikan transaksi anda diproseskan secara cekap dan berkesan. 128Casino menasihati anda menyimpan resit bank atau nombor rujukan transaksi sebagai bukti transaksi.

Cara Perbankan
Had Transaksi (RM)
Masa Proses
Minimum
Maksimum
Deposit
ATM
30.00
100,000.00
1 - 3 Min
Internet Banking
Pengeluaran
Local Bank Transfer 50.00 30,000.00 10 - 30 Min


CATATAN:
  • Jumlah minimum adalah dinilai berdasarkan setiap transaksi.
  • Jumlah Maksimum adalah dinilai berdasarkan jumlah transaksi harian.
  • Amaun pengeluaran yang besar memerlukan masa yang lebih panjang untuk diproses.
  • Masa pemprosesan hanya berlaku setelah kami menerima dan mengesahkan permintaan transaksi anda.
  • Jika anda mempunyai bonus tertunggak di akaun, anda mungkin tidak dapat buat pengeluaran sehingga anda memenuhi syarat bonus tersebut.
  • Dalam keadaan taruhan anda di bawah 50% daripada jumlah deposit, setiap pengeluaran akan dikenakan 10% caj perkhidmatan dan pentadbiran berdasarkan jumlah deposit.
  • Pemeritahuan SMS akan dikirimkan kepada anda setiap kali deposit atau pengeluaran dari akaun anda.