Terma dan Syarat Am
Infomasi / Terma dan Syarat Am
 1. Terma dan Syarat Am
  • Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dirangkumi oleh terma dan syarat di 128Casino (selepas ini masing-masing dan kesemua dirujuk sebagai “128”, “128casino.biz” atau “laman web”), anda telah mengesahkan bahawa anda telah berumur 18 tahun dan ke atas, dan anda jamin bahawa apa-apa yang anda baca adalah faham sepenuhnya, serta setuju untuk diikat dan mematuhi “Terma dan Syarat” ini. Sekiranya anda tidak ingin terima terma dan syarat berikut, anda mesti tidak mendaftar serta membuka akaun Dengan itu, anda tidak akan dapat menggunakan perisian serta perkhidmatan permainan yang ditawarkan.
  • Produk informasi, pendaftaran pada laman web dan penggunaan sebarang perkhidmatan yang ditawarkan oleh 128 adalah tertakluk kepada “Terma dan Syarat Am” ini.
  • 128 berhak untuk meminda “Terma dan Syarat Am” ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemindaan tersebut akan menjadi sah dan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan pada bahagian “Terma dan Syarat Am” dalam laman web 128. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk sentiasa membaca “Terma dan Syarat Am”. Penggunaan perkhidmatan dalam laman web ini selepas sebarang perubahan atau pengemaskinian pada “Terma dan Syarat Am” telah membuktikan anda menerima perubahan atau pengemaskinian tersebut.
  • “Terma dan Syarat Am” ini mewakili perjanjian yang lengkap, akhir serta muktamad antara anda dengan 128 dan menggantikan serta menggabungkan kesemua perjanjian sebelumnya, perwakilan serta persefahaman antara anda dengan 128. Anda mengesahkan bahawa, dengan bersetuju untuk menerima “Terma dan Syarat Am” ini, anda tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas persetujuan anda.
  • Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara syarat dalam Perjanjian ini dengan mana-mana satu syarat dalam laman web 128, syarat dalam Perjanjian ini akan diguna pakai.
  • Kami mempunyai hak budi bicara untuk meminta anda untuk membekalkan bukti pengesahan identiti serta umur anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda mengambil bahagian dalam aktiviti 128.
 2. Akaun: Syarat Penggunaan
  • Sekiranya terdapat sebarang keraguan berkaitan dengan akaun seseorang pemain, 128 berhak untuk menggantung akaunnya sehingga keraguan tersebut diselesaikan. Sebarang keraguan atau masalah mesti dimaklumkan kepada kami dengan cara menghantar email ke [email protected], nyatakan tarikh, masa dan perincian mengenai masalah itu. Pihak kami mengambil berat sebarang keraguan serta masalah yang dialami oleh ahli dan akan cuba sedaya upaya mengambil langkah untuk menyiasat serta menyelesaikan keraguan atau masalah tersebut.
  • 128 berhak untuk menggantung serta membatalkan akaun anda atas apa-apa sebab pun pada bila-bila masa tanpa notis. Baki dalam akaun anda pada masa akaun anda dibatalkan akan dikembalikan kepada anda dengan cara pembayaran yang ditentukan oleh pihak 128. Walau bagaimanapun, 128 mempunyai hak budi bicara untuk membatalkan sebarang duit yang anda menang serta melucutkan sebarang baki dalam akaun 128 anda, atau mana-mana duit yang anda menang, atau pemberian yang anda ada sebelum itu atau pada masa itu dalam akaun 128 anda termasuk juga hak anda untuk menggunakan perkhidmatan 128 atau/dan main.
  • Anda adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga privasi nombor akaun dan kata laluan anda. Anda tidak boleh membenarkan orang lain atau pihak ketiga termasuklah sesiapa pun untuk mengguna atau mengguna semula akaun 128 anda, akses dan/atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat daripada laman web 128 atau menerima sebarang hadiah. Anda adalah bertanggungjawab sepenuhnya kepada sebarang pembelian dan/atau kekalahan berlaku oleh anda sendiri atau pihak ketiga ke atas akaun 128 anda.
 3. Pertaruhan
 4. 3.1 Penerimaan dan pengesahan pertaruhan:

  • Membuat Pertaruhan
   Pemain mesti membuat pertaruhan daripada duit dalam akaun pemain tersebut. Semua pertaruhan akan dibatalkan sekiranya mendapati pemain tersebut tidak pernah deposit duit atau memindahkan wang dengan berjaya ke akaunnya. Selepas deposit, jumlah pertaruhan anda mesti lebih daripada 100% atau sama dengan amaun deposit anda. Kalau tidak, anda tidak akan dapat memohon untuk mengeluarkan duit itu, sila buat deposit amaun itu seperti mana yang diminta.
  • Pertaruhan yang telah disahkan
   128 tidak boleh membatalkan pertaruhan setelah pertaruhan tersebut telah disahkan oleh 128 dalam akaun anda, melainkan pertaruhan itu adalah diisytiharkan batal atau sebab keputusan yang tidak betul serta penyelesaian atas sebab yang digariskan dalam terma dan syarat ini.
  • Ketepatan Rekod Pertaruhan
   Walaupun kami mengambil usaha untuk memastikan ketepatan sepenuhnya, kami tidak mengambil tanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau kecuaian berkenaan dengan maklumat yang dibekalkan dan dipaparkan pada laman web.
  • Potongan pada Pertaruhan / Pertaruhan yang Belum Selesai
   Taruhan akan dipotong daripada akaun anda semasa anda membuat pertaruhan anda, tidak kiralah bila keputusan pertaruhan itu diputuskan dan keluar. 128 tidak boleh mengembalikan taruhan yang dibuat pada permainan, di mana taruhan itu telah dibeli untuk dibuka pada masa depan belum lagi diselesaikan. Taruhan tersebut dapat diselesaikan pada masa permainan tersebut telah habis dan selesai, seterusnya duit yang menang itu, jika berkenaan, akan dikreditkan ke akaun pemain pada masa itu.
  • Keputusan Pertaruhan 128 adalah muktamad
   Anda setuju bahawa 128 serta rekodnya adalah pihak berkuasa terakhir yang akan menentukan terma pada mana-mana taruhan yang anda lakukan serta keadaan di mana mereka dibuat.
  • Pemain bertanggungjawab sepenuhnya terhadap duit yang dimenangi
   Sebarang cukai yang dikenakan serta bayaran berhubung dengan sebarang duit yang anda menangi, atau bayaran lain yang dikenakan kepada anda adalah tanggungjawab anda sepenuhnya. 128 mungkin melaporkan dan menahan sebarang amaun daripada duit yang anda menangi untuk mematuhi sebarang undang-undang yang berkaitan. Duit yang anda menang itu tidak boleh dipindah milik, diganti atau ditebus dengan ganjaran yang lain.

  3.2 Taruhan yang dilakukan

  • Taruhan minima
   Taruhan amaun minima ditetapkan berdasarkan Permainan / Produk tertentu.
  • Bermain Secara Automatik / Memanipulasi Perisian / Mengusik Sistem / Menipu
   Bermain secara automatik dengan menggunakan perisian atau manipulasi permainan atau data akaun anda / pemain lain adalah dilarang sama sekali dan mungkin akan menyebabkan penamatan keahlian anda, pemadaman kesemua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau rampasan sebarang baki ganjaran dan deposit serta didakwa di bawah sivil dan jenayah. Sebagai tambahan, anda bersetuju bahawa 128 mempunyai hak budi bicara yang lengkap serta tidak terkawal oleh mana-mana pihak untuk menamatkan akaun anda atas mana-mana sebab dan, tanpa mempunyai had, pendapat yang anda keluarkan dalam laman web, atau mana-mana permainan yang anda ikut serta, adalah menyebabkan kerosakan terhadap prinsip yang mengendalikan laman web itu. Dengan ini, anda akan hilang sebarang dan kesemua sumber terhadap 128 ekoran daripada pembatalan akaun tersebut. Anda mengakui bahawa langsung tidak ada kesilapan atau ketidaklengkapan adalah tidak mungkin dalam perisian komputer. Sekiranya anda mendapati bahawa perisian mempunyai kesilapan atau ketidaklengkapan, anda perlu menajan diri daripada mengambil sebarang kesempatan. Selain itu, anda haruslah tulis dan memberitahu pihak 128 dengan kadar segera sekiranya anda mendapati kesilapan atau ketidaklengkapan tersebut. Sekiranya anda gagal untuk memenuhi kehendak di bawah klausa ini, 128 akan diberikan pampasan penuh untuk kesemua kos, termasuklah kos untuk membetulkan perisian yang timbul berikutan perbuatan serta pengambilan kesempatan atas kesilapan atau ketidaklengkapan itu. Anda mengakui bahawa 128 adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kehilangan atau kecederaan kesan daripada penipuan, atau akses yang tidak dibenarkan terhadap laman web ini atau akaun anda. Sebarang percubaan oleh anda untuk memperoleh akses yang tidak dibenarkan ke system laman web ini atau mana-mana satu akaun, mengganggu serta mencampur tangan dengan prosedur atau prestasi laman web atau permainan, atau merosakkan dengan sengaja, atau melemahkan laman web atau permainan adalah tertakluk kepada pendakwaan jenayah dan sivil, dan akan menyebabkan pembatalan akaun anda segera, serta membatalkan sebarang atau kesemua kemenangan yang telah anda peroleh.
  • Sportsbook
   • Untuk Sportsbook Mix Parlay, had taruhan ialah MYR 1,000 setiap taruhan/tiket. Setiap taruhan/tiket mempunyai maksimum pembayaran iaitu MYR 100,000.
   • Untuk promosi, hanya taruhan dalam 128 yang menjana menang/kalah pengembalian akan menyumbang ke dalam rollover. Kesemua taruhan yang telah dibuka atau seri, taruhan yang dibatalkan, taruhan pada “odds” adalah kurang daripada Euro 1.50 atau Asia 0.5, atau taruhan di mana kedua-dua pihak mempunyai peluang kemenangan yang sama pada sesuatu set juga tidak akan dikira ke dalam rollover.
  • Roulette
   Pemain yang membuat taruhan lebih daripada 33 nombor dalam roulette, turnover tidak akan dikira sah, pulangan tunai dan amaun yang dimenangi juga akan dibatalkan.
  • Sic Bo
   Pemain dibenarkan membuat taruhan tidak melebihi 20 bet dalam satu pertaruhan.
 5. Duit yang Anda Menangi
  • Sebelum melepaskan atau meluluskan sebarang pengeluaran, 128 berhak untuk meminta maklumat daripada pelanggan sebagai bukti, termasuklah kad pengenalan diri, salinan depan dan belakang kad kredit/kad debit, passport, lesen memandu atau penyata bank terkini atau dokumen lain berkenaan yang diperlukan 128 atas kuasa budi bicaranya. Sekiranya anda gagal untuk mematuhi sebarang permintaan di atas, 128 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan dalam akaun anda.
  • Proses pengkreditan duit yang anda menangi - Duit yang anda menangi itu akan dimasukkan ke dalam akaun anda masing-masing secara automatik. Kesemua pengemaskinian pada akaun anda bukan “bukti kemenangan” anda atau duit itu telah dipindah masuk (didebit) ke akaun anda masing-masing. Sekiranya terdapat sebarang bukti penipuan atau penyelewengan selepas semakan manual, 128 berhak untuk membatalkan sebahagian daripada kemenangan anda serta meminda akaun-akaun anda mengikut keadaan.
 6. Duit Bonus
  • Duit Bonus merupakan duit maya pada produk yang diberikan kepada pelanggan untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak boleh mengeluarkan duit tersebut sebaik sahaja diberikan kepadanya. Bergantung kepada jenis bonus, syarat pemprosesan duit bonus yang berbeza akan diguna pakai.
  • Duit bonus ini boleh ditukar menjadi duit sebenar dan dikeluarkan selepas pelanggan memenuhi kehendak tertentu daripada promosi tersebut.
 7. Promosi
  • Rollover yang ditetapkan oleh system ialah 20 x (Deposit + Bonus)
  • Bagi sebarang pertaruhan yang dilakukan, duit pertaruhan adalah ditolak daripada baki akaun Cash Balance pemain. Sekiranya tidak ada sebarang duit dalam itu, duit taruhan itu akan ditolak daripada Bonus Balance. Oleh itu, Bonus Balance hanya akan diguna pakai semasa Cash Balance tidak ada.
  • Semua tawaran hanya terhad kepada satu akaun percuma yang dibuka oleh satu individu, keluarga, alamat, alamat email, telefon nombor, akaun bank dan alamat IP.
  • Sebarang taruhan yang dibuat pada kedua-dua belah pihak tidak akan diambil dalam pengiraan, atau dikira masuk ke dalam sebarang kehendak rollover.
  • Sekiranya berlaku pengeluaran adalah dibuat sebanyak 20 kali ganda rollover, bonus serta duit yang anda menangi akan dibatalkan. Kesemua taruhan yang telah dibuka atau seri tidak akan dikira masuk ke kehendak rollover.
  • Selain dinyatakan secara khusus, kalau tidak dalam terma bagi sebarang promosi, hanya 25 % daripada jumlah taruhan yang dibuat pada sebarang permainan dalam Pai Gow Poker dan Rouleete (semua jenis), tambah 50 % RNG Games & Slot akan dikira masuk ke kehendak bonus rollover & kiraan pulangan tunai.
  • 128 berhak untuk meminta bukti secukupnya mengenai identiti pemain pada setiap masa. Bukti tersebut mesti dapat membuktikan maklumat peribadi pemain itu, butiran pembayaran dan sebarang maklumat tambahan yang diperlukan untuk anda lulus pemeriksaan keselamatan.
  • Staf, ahli keluarga serta saudara mara staf atau wakil daripada 128 adalah tidak dibenarkan untuk mempunyai akaun atau mengambil kesempatan daripada sebarang tawaran promosi.
  • Dalam mengambil bahagian sebarang promosi oleh 128casino, pemain adalah bersetuju untuk mematuhi terma-terma ini dan yang disenaraikan pada setiap promosi. Mana-mana pemain yang tidak ingin mematuhi terma-terma ini perlulah menghubungi khidmat pelanggan 128 untuk maklumat selanjutnya.
  • Untuk tujuan sekuriti, kesemua pemain adalah tidak dibenarkan untuk mengeluarkan duit lebih daripada MYR 50,000 setiap minggu (Isnin - Ahad), kecuali kemenangan daripada Progressive Jackpot.
  • Sekiranya sebarang terma daripada tawaran atau promosi tidak dipenuhi oleh seseorang pemegang akaun, atau dilanggar, disalah guna atau terdapat sebarang bukti yang menunjukkan taruhan yang dibuat oleh seorang pelanggan atau sekumpulan pelanggan, disebabkan oleh bonus deposit atau sebarang tawaran promosi menyebabkan keuntungan terjamin kepada pelanggan tanpa mengira hasilnya, tidak kiralah secara individu atau sebahagian daripada kumpulan, 128 berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut semula bonus tersebut tambah lagi dengan kesemua duit yang anda menangi. Tambahan lagi, 128 berhak untuk mengenakan caj pentadbiran ke atas pelanggan tersebut berhubung dengan nilai bonus deposit itu untuk menanggung kos pentadbiran.
 8. Perkhidmatan lain dan undang-undang berkaitan
  • Anda haruslah bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar kesemua bayaran yang dikenakan, termasuklah membuat taksiran cukai serta membayar cukai yang dikenakan berhubung dengan undang-undang kerajaan yang berkuat kuasa semasa menggunakan sebarang perkhidmatan di 128.
 9. Perkara-perkara lain
  • Sekiranya terma dan syarat ini adalah diterjemahkan kepada bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
 10. Penafian
  • Anda perlulah memegang 128Casino, pekerjanya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesan, pengedar, pemborong, penjaga, ahli bersekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekal bebas daripada ancaman segera atas permintaan dan haruslah ganti rugi sepenuhnya ke atas kesemua tuntutan, kerugian, kos, kerosakan, liability dan perbelanjaan walau apa-apa pun (termasuk yuran pengguaman) yang mungkin akan timbul daripada mana-mana pihak ketiga.
  • Kami tidak akan bertanggungjawab ke pihak anda atas kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau disebar melalui permainan, dan anda mengesahkan bahawa pihak kami tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga ke atas sebarang modifikasi, penggantungan atau pemberhentian sesuatu permainan itu.
  • 128 berjanji akan menawarkan perkhidmatan adil dan menyelesaikan pertikaian yang berlaku, serta memulihkan tanpa kos yang tidak wajar, memegang maklumat pertaruhan serta rekod transaksi berkaitan dengan urusan kewangannya. Kesemua rekod ini adalah diarkibkan selama 5 tahun (daripada tarikh transaksi), dan kami boleh mengakses ke rekod ini kepada pihak berkuasa atas permintaan.